อยู่อย่างไรภายใต้ภาวะมลพิษ ตอน ไม้ประดับดูดสารพิษ

  • 17 กรกฎาคม 2561

จากปัญหามลพิษทางอากาศที่ประชาชนต้องเผชิญทุกวัน โดยเฉพาะในเขตเมืองและแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีทั้งมลพิษทางอากาศภายในและภายนอกอาคาร ปัญหามลพิษทางอากาศเกิดจากหลายแหล่งทำให้ยากต่อการแก้ไข จึงมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนมาโดยตลอด การปลูกไม้ประดับบางชนิดไว้ภายในอาคารหรือนอกอาคารสามารถช่วยดูดซับสารพิษชนิดต่างๆ ได้ หนังสือเล่มนี้ได้รวมไม้ประดับที่ดูดสารพิษถึง 40 ชนิด ที่คนไทยนิยมปลูก มาไว้ให้เป็นตัวเลือกประดับตกแต่งสถานที่และยังช่วยดูดสารพิษได้อีกด้วย

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH