คู่มือภาคี

คู่มือนักบริบาลสุขา

  • 2 กุมภาพันธ์ 2566
รายละเอียด
ประเภทไฟล์.pdf
ขนาดไฟล์17.15 MB
ตัวอย่าง
คู่มือนักบริบาลสุขา
หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างและกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียด

ตามที่กรมอนามัยได้รับนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำเนินการพัฒนาส้วมสาธารณะในวัดให้ได้มาตรฐานด้านความสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย และกำหนดเป้าหมายการพัฒนาส้วมสาธารณะในวัดได้มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย ร้อยละ 70 ขึ้นไป เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาส้วมสาธารณะในวัดเป็นไปตามเป้าหมาย และมีการพัฒนาส้วมสาธารณะในวัดอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดให้มีการส่งเสริม ให้มีผู้รับผิดชอบดูแลทำความสะอาดส้วมวัด หรือ “นักบริบาลสุขา”ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ในการจัดการส้วมสาธารณะ ได้แก่ ความสำคัญของการมีและใช้ส้วม โครงสร้างส้วม มาตรฐานส้วมสาธารณะ แนวทางทำความสะอาดส้วมที่ถูกต้อง จุดเสี่ยงที่ควรทำความสะอาดบ่อย พฤติกรรมการใช้ส้วมอย่างถูกต้อง ฯลฯ กรมอนามัยจึงได้จัดทำ คู่มือนักบริบาลสุขาเพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะในวัดเป็นไปตามเป้าหมายส่งเสริมสุขอนามัยของผู้ใช้ส้วม และลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ กรมอนามัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือนักบริบาลสุขา” เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของนักบริบาลสุขา วัดทั่วประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH