สื่ออื่นๆ

แบบประเมินโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ANAMAI STOP-BANG

  • 25 เมษายน 2567
รายละเอียด
ประเภทไฟล์.jpeg
ขนาดไฟล์314.71 KB
ตัวอย่าง
หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างและกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียด
📋แบบประเมินโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ANAMAI STOP-BANG
โดย กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย 🏃‍♂️
📣 ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่าน (ประเมินตนเอง)
เข้าทำ “แบบประเมินโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ANAMAI STOP-BANG” เพื่อเป็นเครื่องมือในการคัดกรองโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นของประชาชนไทยที่มีอายุ
ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เพื่อการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลักดัน
และขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขอนามัยการนอนหลับที่ดีของประชาชนไทย
📌หมายเหตุ : ทุกขั้นตอนของการจัดทำแบบประเมินฯ ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและวิธีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH