สื่ออื่นๆ

เทคนิคสอนกลับ เพื่อสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพ

 • 17 พฤษภาคม 2562
รายละเอียด
ประเภทไฟล์.pdf
ขนาดไฟล์143.56 KB
ตัวอย่าง
หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างและกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียด

การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพให้กับผู้รับบริการด้วย เทคนิคสอนกลับ (Teach back) เป็นวิธีการที่ให้แพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือผู้ที่ให้บริการทางสุขภาพได้อธิบายข้อมูลสุขภาพอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และขอให้ผู้รับบริการอธิบายข้อมูลสุขภาพหรือสิ่งที่ตนเองต้องรู้เพื่อนำไปปฏิบัติ ด้วยคำพูดของตนเองตามที่เข้าใจ ซึ่งเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของผู้รับบริการหลังจากได้รับข้อมูลจากแพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือผู้ที่ให้บริการทางสุขภาพ  

             การใช้เทคนิคสอนกลับ (Teach back) ให้เกิดประสิทธิภาพผู้ให้บริการควรปฏิบัติตามองค์ประกอบในการใช้เทคนิคสอนกลับ (TEACH- BACK) 10 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

 1. ใช้เสียงที่นุ่มนวลและเอาใจใส่
 2. แสดงภาษากายที่สบายผ่อนคลาย
 3. ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
 4. ขอให้ผู้รับการรักษาอธิบายกลับโดยใช้ภาษาพูดของตนเอง
 5. ใช้คำถามปลายเปิด
 6. หลีกเลี่ยงการตั้งคำถามที่สามารถตอบได้ง่ายๆ เช่น ใช่หรือไม่
 7. ใช้กระดาษที่เป็นมิตรต่อสายตา เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
 8. แพทย์ พยาบาล และผู้ให้บริการด้านสุขภาพต้องมีความรับผิดชอบในการอธิบายอย่างถูกต้อง ชัดเจน
 9. ถ้าผู้รับการรักษาไม่สามารถอธิบายกลับได้อย่างถูกต้อง ควรให้แพทย์ พยาบาลอธิบายซ้ำอีกครั้งแลตรวจสอบทบทวนความเข้าใจ
 10. ใช้สื่อเอกสารประกอบการสอนกลับเพื่อกระตุ้น ความสนใจของผู้รับการรักษา

             การให้ผู้รับบริการได้พูดทบทวนข้อมูลด้านสุขภาพที่ได้รับด้วยคำพูดของตนเองจนกระทั่ง
ผู้ให้บริการแน่ใจว่าผู้รับบริการเข้าใจข้อมูลนั้นเป็นอย่างดี จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับบริการสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

28 ธันวาคม 2561

ที่มา : 

 1. 1.http://www.teachbacktraining.org/using-the-teach-back-toolkit
 2. Can Teach –Back Reduce Hospital Admissions; Melanie Haney, BSN,RN,PCCN, and Jessica Shepard,BSN,RN. American Nurse Today. Volume 9, Number 3 pp
 3. The Relationship Between Hospital Patients’ Ratings of Quality of Care and Communication. Anita Keller et al. Internal Journal for Quality Care 2014;  Volume 26,Number 1:pp
 4. A National Survey of Health Industry Influencers and Change Agents, KRC Research and Consulting, April 2002

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH