สื่ออื่นๆ

ชุดโปสเตอร์ส่งเสริมทันตสุขภาพวัยเรียน

  • 17 พฤษภาคม 2562
รายละเอียด
ประเภทไฟล์.pdf
ขนาดไฟล์433.28 KB
ตัวอย่าง
หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างและกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียด

ชุดโปสเตอร์ส่งเสริมทันตสุขภาพวัยเรียน ประกอบด้วยเนื้อหา 5 เรื่องสำคัญสำหรับการดูแลทันตสุขภาพของตนเองในกลุ่มวันเรียน และกลุ่มวัยรุ่น ได้แก่

1. เรื่องหน้าที่ของฟัน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นประโยชน์ของฟัน ซึ่งได้แก่ ใช้ในการบดเคี้ยวอาหาร,ช่วยในการพูดและอ่านและสร้างความสวยงานให้ใบหน้า เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพฟันของตนเอง

2. เรื่องโครงสร้างของฟัน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจลักษณะของฟัน เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพฟัน ในเนื้อหาของเรื่องจึงชี้ให้เห็นลักษณะของฟันแต่ละชั้นตั้งแต่ชั้นเคลือบฟัน จนถึงชั้นหลอดเลือกและเส้นประสาท พร้อมแสดงภาพและอธิบายลักษณะของฟันน้ำนมและฟันแท้

3. เรื่องการแปรงฟัน 222 เป็นการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีทักษะดูแลสุขภาพฟันด้วยวิธีการแปรงฟัน ที่เหมาะสมแบบง่ายๆ คือ การแปรงฟัน 2 เวลาเช้าและก่อนนอน, แปรงฟันนาน 2 นาที และไม่รับประทานอาหารหลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมง

4. เรื่องข้อแนะนำการเลือกใช้แปรงสีฟันที่ถูกต้อง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกใช้แปรงสีฟันที่เหมาะสมกับตนเองและไม่เป็นอันตรายต่อช่องปาก ประกอบไปด้วยขนาดของแปรงที่เหมาะสมไม่เกหรือใหญ่เกินไป ขนแปรงมีความอ่อนนุ่ม ด้ามจับควรมีลักษณะแข็งแรงจับถนัดมือและควรมีการแปรงฟันทุก ๆ 3 เดือน

5. เรื่องการดูแลสุขภาพฟันที่เหมาะสม เป็นการสร้างความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการดูแลสุขภาพฟัน ได้แก่ การลดขนมหวานและเปลี่ยนเป็นรับประทานผักผลไม้ แปรงฟันถูกวิธีอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH