คู่มือภาคี

แนวทางการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19

  • 11 สิงหาคม 2564
รายละเอียด
ประเภทไฟล์.pdf
ขนาดไฟล์861.88 KB
ตัวอย่าง
แนวทางการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation)
หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างและกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียด

คำแนะนำฉบับนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชนเบื้องต้นทั้งนี้ให้ผู้บริหารจัดการศูนย์แยกกักตัวในชุมชน พิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของบริบทพื้นที่ร่วมด้วย

แนวทางฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำสำหรับการจัดสถานที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่มี จำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามในการรับดูแลรักษาผู้ป่วยไว้ได้ เรียกว่า “ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน”

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH