แผ่นพับ

การใช้งาน Oral Screen Application

  • 17 พฤษภาคม 2562
รายละเอียด
ประเภทไฟล์.pdf
ขนาดไฟล์476.17 KB
ตัวอย่าง
หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างและกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียด

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ได้ออกแบบและพัฒนา Application เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ สำหรับกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุขทันตบุคลากรและทันตแพทย์ ทั้งยังมีข้อมูลที่ได้จากการตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ สามารถนามาใช้เป็นฐานข้อมูลทางระบบการส่งต่อเพื่อการรักษา และระบบเฝ้าระวังรอยโรคมะเร็งในช่องปากในเขตพื้นที่ต้นแบบ และประเทศไทยต่อไป

 แผ่นพับเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้สามารถเข้าถึงการใช้งาน Application ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีองค์ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการใช้งาน ตั้งแต่การติดตั้ง การลงทะเบียน การกรอกข้อมูล การถ่ายรูป การคัดกรอง ลักษณะรอยโรค เจ้าหน้าที่ที่คัดกรอง และการส่งออกข้อมูล

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

กุมภาพันธ์ 2562

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH