คู่มือภาคี

แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการ/โรงงาน

  • 21 กันยายน 2564
รายละเอียด
ประเภทไฟล์.pdf
ขนาดไฟล์4.18 MB
ตัวอย่าง
แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการ/โรงงาน
หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างและกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียด

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหา การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต เป็นจำนวนมาก และจากจำนวนผู้เสียชีวิต โดยส่วนใหญ่พบว่า โรคประจำตัวจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable disease, NCDs) เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคอ้วนลงพุง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคถุงลมโป่งพอง และโรคมะเร็งเป็นต้น เป็นสาเหตุในการเสียชีวิต

ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมสุขภาพให้บุคลากรกลุ่มวัยทำงานมีร่างกายที่แข็งแรง มีความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคโควิด 19 สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัยได้จัดทำ “แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโควิด 19 ในสถานประกอบการ/ โรงงาน” เพื่อยกระดับสถานประกอบการโรงงานให้เป็นสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโควิด 19 ที่ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ พนักงาน ครอบครัว และคนในชุมชน เพื่อให้สถานประกอบการ/ โรงงานปลอดภัย คนปลอดโรค ครอบครัวมีสุข ชุมชนข้มแข็ง จึงมีแนวทางสำหรับผู้ประกอบการและพนักงาน ดังนี้
1. มาตรการการส่งเสริมสุขภาพสู่พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน
2. มาตรการยกระดับมาตรการสูงสุด “สู้โรคโควิด 19”

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH