สื่ออื่นๆ

แผ่นพับ : แนวทางการปฏิบัติตัว เมื่อหายจากโควิด 19 (2 ภาษา อังกฤษ-พม่า)

  • 27 กันยายน 2564
รายละเอียด
ประเภทไฟล์.pdf
ขนาดไฟล์15.21 MB
ตัวอย่าง
แผ่นพับ : แนวทางการปฏิบัติตัว เมื่อหายจากโควิด 19 (2 ภาษา อังกฤษ-พม่า)
หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างและกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH