คู่มือภาคี

คู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 1

  • 21 มกราคม 2564
รายละเอียด
ประเภทไฟล์.pdf
ขนาดไฟล์1.25 MB
ตัวอย่าง
คู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 1
หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างและกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียด

คู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 1 จัดทำขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สื่อมวลชน และประชาชน ได้นำความรู้และแนวทางปฏิบัติฯ ไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานตามบทบาท และอาจนำเนื้อหาวิชาการในเอกสารนี้ไปทำสื่อรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการสื่อสารตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้ เนื้อหาของคู่มือฯ ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบกิจการ กิจกรรม และการปฏิบัติตนของประชาชน รวมทั้ง คำถาม คำตอบ ที่พบบ่อย ๆ อย่างไรก็ตาม คำแนะนำอาจมีการเปลี่ยนแปลง ไปตามสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา จึงจำเป็นต้องมีการติดตามความทันสมัยของข้อมูลเป็นระยะ

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH