คู่มือภาคี

คู่มือเปิดเมืองสุขภาพดี

  • 21 มกราคม 2564
รายละเอียด
ประเภทไฟล์.pdf
ขนาดไฟล์8.14 MB
ตัวอย่าง
คู่มือเปิดเมืองสุขภาพดี
หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างและกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียด

“คู่มือเปิดเมืองสุขภาพดี” ฉบับนี้ ได้แสดงถึง Swiss cheese model ที่กรมอนามัยนำมาใช้เป็นแนวทางป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งเน้นย้ำ 5 ประเด็นหลัก เพื่อสร้างเกราะป้องกัน 5 ด่าน คือ

ด่านที่ 1 : ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสด้วยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น

ด่านที่ 2 : หากรู้สึกไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัย ส่วนผู้ที่ไม่ป่วยให้สวมหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกบ้าน

ด่านที่ 3 : เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น รวมทั้งเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า

ด่านที่ 4 : ทำความสะอาดบ้าน พื้น บริเวณที่พักและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ ด้วยน้ำยาเพื่อฟอกขาว ส่วนห้องน้ำ ห้องส้วม ให้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ

และด่านที่ 5 : ดูแลให้มีการระบายอากาศภายในบ้าน เปิดประตู หน้าต่างให้ได้รับแสงแดดธรรมชาติส่องทั่วถึงภายในบ้านอย่างน้อยวันละครั้ง

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH