แผ่นพับ

แผ่นพับ : ผลกระทบฟลูออไรด์ต่อสุขภาพและการแก้ไขปัญหา

  • 17 พฤษภาคม 2562
รายละเอียด
ประเภทไฟล์.pdf
ขนาดไฟล์865.41 KB
ตัวอย่าง
หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างและกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียด

เมื่อร่างกายได้รับฟลูออไรด์มากเกินไป ทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายได้หลายทาง ได้แก่  การเกิดผลต่อฟัน ทำให้เกิดฟันตกกระ ผลต่อกระดูก ทำให้กระดูกหนา เปราะ หักง่าย ตลอดจนการเกิด ขาโก่ง กระดูกผิดรูปร่างจากฟลูออไรด์เกาะบนกระดูก นอกจากนี้ ยังมีผลต่อระบบร่างกายอื่นที่ไม่ใช่ระบบโครงสร้าง เช่น ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ กล้ามเนื้อ เม็ดโลหิต และไอคิว ฯลฯ

การแก้ไขปัญหา คือ การหลีกเลี่ยงการได้รับฟลูออไรด์ในปริมาณสูงตั้งแต่แรกเกิดไปจนตลอดชีวิต  ส่วนใหญ่ประชาชนจะได้รับจากการบริโภคน้ำจากแหล่งน้ำใต้ดิน เช่น บ่อบาดาล ปัญหาดังกล่าว         มีทางเลือกในการแก้ไขหลายทางเลือกที่แตกต่างกัน  เช่น การเปลี่ยนแหล่งน้ำบริโภค การใช้น้ำฝน น้ำดื่มบรรจุขวด  หรือการใช้เครื่องกรองน้ำ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะสำเร็จได้ ประชาชนต้องรับรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นปัญหา  มีความต้องการที่จะแก้ไขปัญหา ริเริ่มและดำเนินการในการแก้ไขปัญหานั้นๆ ด้วยตนเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ และให้การสนับสนุน ในการดำเนินงานของชุมชน  

สื่อชิ้นนี้สามารถนำไปเผยแพร่ต่อกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนและวัยรุ่น และสิ่งแวดล้อม, ภาคีเครือข่ายเขตสุขภาพ, สาธารณสุขจังหวัด, สาธารณสุขอำเภอ, โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, โรงเรียนประถมศึกษา และประชาชน ทุกกลุ่มวัย เพื่อยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รับปริมาณฟลูออไรด์สูงจากน้ำบริโภค

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

กุมภาพันธ์ 2562

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH