คู่มือภาคี

แนวปฏิบัติยกระดับความปลอดภัยมั่นใจสุขอนามัย ไร้โควิด-19 ระลอกใหม่ ในสถานศึกษา

  • 15 มิถุนายน 2564
รายละเอียด
ประเภทไฟล์.pdf
ขนาดไฟล์26.5 MB
ตัวอย่าง
หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างและกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียด

แนวปฏิบัติยกระดับความปลอดภัยมั่นใจสุขอนามัย ไร้โควิด-19 ระลอกใหม่ ในสถานศึกษาฉบับนี้ จัดทำ ขึ้นเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษารองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่เกิดขึ้นอีกตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน ทวีความรุนแรงขยายวงกว้าง เกิดการเจ็บป่วย และสูญเสียชีวิตจำนวนมากทำให้ประชาชนทุกครอบครัวทุกชุมชนทุกองค์กรทุกหน่วยงานได้รับผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบาก ระมัดระวังความเสี่ยง และป้องกันการติดเชื้อโรค ดังนั้น ในโอกาสเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในการเฝ้าระวังด้วยการประเมินตนเองของสถานศึกษาและบุคลากรทั้งนักเรียน ครู และผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษา อาทิ ประเมินความเสี่ยง ผ่าน Thai Save Thai (TST) ประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ผ่าน Thai Stop Covid (TSC) ยกระดับมาตรการความปลอดภัยมั่นใจสุขอนามัยไร้โควิด-19 และกำกับติดตามประเมินผล รวมถึงสื่อสารรอบรู้สุขภาพสู้โควิด-19 เป็นต้น ล้วนแต่เป็นประโยชน์สำหรับสถานศึกษาจะต้องถือปฏิบัติตามอย่างเข้มข้น เข้มงวด และเข้มแข็งต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์คลี่คลายดีขึ้นกลับสู่สภาวะปกติหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวปฏิบัติฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับสถานศึกษา ครู บุคลากรสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติได้อย่างมีคุณค่า

คณะผู้จัดทำ
พฤษภาคม 2564

สามารถอ่านแบบออนไลน์ได้ที่นี้

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH