คู่มือภาคี

คู่มือฝึกอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์กลุ่มอาการดาวน์

  • 16 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
ประเภทไฟล์.pdf
ขนาดไฟล์4.37 MB
ตัวอย่าง
คู่มือฝึกอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์กลุ่มอาการดาวน์
หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างและกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียด

กรมอนามัย สนับสนุนการดำเนินงานการป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ให้ครอบคลุม สถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ปัจจุบันระบบบริการที่รองรับกลุ่มเป้าหมายยังไม่ครอบคลุมทั้งประเทศ ดังนั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานการป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ ในปี 2562 กรมอนามัยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายจึงได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์กลุ่มอาการดาวน์ โดยพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรจากการดำเนินงานในพื้นที่นำร่อง 6 จังหวัด และจากผู้เชี่ยวชาญ คู่มือสำหรับวิทยากรฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ฝึกอบรมวิทยากรระดับเขต และระดับจังหวัดให้มีความรู้และทักษะ สามารถดำเนินการจัดการฝึกอบรมผู้ให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์กลุ่มอาการดาวน์ได้

กรมอนามัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฯ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนาระบบบริการการให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์กลุ่มอาการดาวน์ แก่หญิงตั้งครรภ์ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถขยายบริการให้ครอบคลุมโรงพยาบาลได้เพิ่มขึ้น หากมีข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงคู่มือนี้ให้ดียิ่งขึ้น สามารถ ส่งมาได้ที่สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 4437

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH