คู่มือภาคี

แผนขับเคลื่อนการบังคับใชัพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560

  • 16 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
ประเภทไฟล์.pdf
ขนาดไฟล์14.98 MB
ตัวอย่าง
แผนขับเคลื่อนการบังคับใชัพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างและกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH