คู่มือภาคี

คำอธิบายพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560

  • 16 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
ประเภทไฟล์.pdf
ขนาดไฟล์6.53 MB
ตัวอย่าง
คำอธิบายพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างและกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียด

ทารกและเด็กเล็กควรได้รับการดูแลและปกป้องให้ได้กินนมแม่อย่างเต็มที่ เพื่อให้เจริญเติบโตสมวัยทั้งทางร่างกายและจิตใจและในกรณีที่แม่และครอบครัวจำเป็นต้องเลือกอาหารอื่นให้แก่ลูกเพื่อทดแทนนมแม่ ครอบครัวควรได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอประกอบการตัดใจ ซึ่งกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กที่ผ่านมามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 หรือ พ.ร.บ.นมผง เป็นกฎหมายฉบับใหม่ที่กำหนดแนวทางเพื่อควบคุมวิธีการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นใจว่า แม่และครอบครัวจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องประกอบการตัดสินใจเลือกอาหารที่ดีที่สุดให้กับทารกและเด็กเล็ก

คู่มือคำอธิบายเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายที่มาของแนวคิด หลักการและสำระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจและสามารถนำไปประกอบการพิจารณาปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้อง คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH