คู่มือภาคี

แนวทางคู่มือปฏิบัติงานสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560

  • 16 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
ประเภทไฟล์.pdf
ขนาดไฟล์1.89 MB
ตัวอย่าง
แนวทางคู่มือปฏิบัติงานสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างและกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียด

กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นผลสำเร็จโดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 8 กันยายน 2560 เป็นต้นมา กฎหมายฉบับนี้มีไว้เพื่อปกป้องสิทธิและสุขภาพของทารกและเด็กเล็กทุกคน ให้มีโอกาสได้กินนมแม่อย่างเต็มที่และเพื่อสร้างความมั่นใจว่า ในกรณีที่จำเป็นต้องเลือกอาหารอื่นให้แก่ลูก แม่และครอบครัวจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องประกอบการตัดสินใจเลือกอาหารที่ดีและเหมาะสมที่สุดโดยปราศจากอิทธิพลของการส่งเสริมการตลาด

คู่มือแนวทางพนักงานเจ้าหน้าที่ฉบับนี้ จัดทำำขึ้นเพื่อเป็นคำอธิบายให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนกฎหมายและเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการทำงานเพื่อปกป้องทารกและเด็กเล็กทุกคน และขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา และคณะผู้เชี่ยวชาญที่ได้มีส่วนช่วยในการจัดทำไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH