สื่ออื่นๆ

ลูกเต๋า (ลูก) แม่คุณภาพ สู่ลูกรักสุขภาพฟันดี สูงดีสมส่วน และพัฒนาการสมวัย

  • 17 พฤษภาคม 2562
รายละเอียด
ประเภทไฟล์.pdf
ขนาดไฟล์427.82 KB
ตัวอย่าง
หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างและกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียด

ลูกเต๋า (ลูก) แม่คุณภาพ สู่ลูกรักสุขภาพฟันดี สูงดีสมส่วน และพัฒนาการสมวัย “Smart Parents to Smart Kids” เป็นสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรอบรู้การขับเคลื่อน Health Literate สร้าง “Smart Parents to Smart Kids” และพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อให้เกิดความรอบรู้การพัฒนาอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ สู่ลูกรักมีสุขภาพฟันดี สูงดีสมส่วน และพัฒนาการสมวัย ในการสร้างความรอบรู้ให้กับประชาชน/ภาคีเครือข่ายหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบการให้บริการงานอนามัยแม่และเด็ก ของ รพ.สต,รพช. ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 และพื้นที่ที่สนใจ

โดยเนื้อหาประกอบด้วย องค์ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่ดีสำหรับลูกรัก ความสำคัญของฟันน้ำนม การทำความสะอาดช่องปากลูกรัก พัฒนาการสมวัยที่แม่ต้องใส่ใจดูแล รวมถึงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพให้ลูกรัก

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

กุมภาพันธ์ 2562

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH