คู่มือภาคี

ท้องซ้ำ ไม่ซ้ำซ้อน

  • 29 มกราคม 2562
รายละเอียด
ประเภทไฟล์.pdf
ขนาดไฟล์5.21 MB
ตัวอย่าง
หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างและกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียด
ท้องซ้ำ ไม่ซ้ำซ้อน : รอบรู้แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นจากเรื่องเล่าคนตาลสุ่ม

     วัยรุ่น คือ กลุ่มคนที่อายุ 10-19 ปี มีจำนวน 8,428,854 คน (สถิติสาธารณสุข, 2559) ซึ่งเป็นวัยที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต เนื่องด้วยวุฒิภาวะที่ยังน้อย ทำให้คนวัยนี้มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมาก รวมถึงพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม วัยรุ่นเริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเร็วขึ้น พบการตั้งครรภ์โดยแม่วัยรุ่นเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นการตั้งครรภ์แบบไม่ได้ตั้งใจ และนำไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่น การทำแท้งเถื่อนและภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ เช่น ภาวะโลหิตจาง เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อตัวมารดา ทั้งเรื่องโอกาสทางการศึกษา หน้าที่การงาน รายได้ และเด็กอาจไม่ได้รับการเลี้ยงดูให้ดีเท่าที่ควร (กรมอนามัย, 2559)

     ทั้งนี้การดำเนินการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ซำ้นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงทุกฝ่ายทุกภาค จำเป็นต้องให้ความร่วมมือกันด้วยความเข้าใจและไม่ปิดกั้นซึ่งมีองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล องค์กร พื้นที่ที่มีการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ซำ้ของวัยรุ่นไปในทิศทางดีขึ้น จึงต้องมีกระบวนการถอดองค์ความรู้เหล่านี้ และนำมาจัดการและสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ทำงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่หรือในการทำงานได้

     หนังสือฉบับนี้ผลิตขึ้นเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข รวมถึงเครือข่ายต่างๆ หรือผู้อ่าน สัมผัสกระบวนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ซำ้ในวัยรุ่นของพื้นที่ต้นแบบ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องเล่าเหล่านี้ จะทำให้ผู้อ่านเห็นแนวทางของตัวอย่างที่ดี และเรียนรู้ไปพร้อมกัน

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH