เลือกซื้ออาหารเจให้ปลอดภัย

  • 27 กันยายน 2562

เลือกซื้ออาหารเจให้ปลอดภัย

                  ปัจจุบันอาหารเจมีการปรุงแต่ง หรือปรับสภาพของอาหาร ให้คล้ายคลึงเนื้อสัตว์มากขึ้น
การปรุงแต่งสภาพดังกล่าว จำเป็นต้องใช้สารเคมี ทั้งสี กลิ่น และรส ต่างๆ รวมทั้งวัตถุกันเสีย
เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอีกด้วย
                “ควรบริโภคอาหารเจที่มีลักษณะธรรมชาติของวัตถุดิบนั้นๆ ก็จะทำให้ลดความเสี่ยงอันตราย
จากการได้รับสารเคมีที่ไม่จำเป็นลงได้ ”

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH