พรบ.milk code ปกป้องอนาคตเด็กไทย

  • 30 เมษายน 2562

            ปัญหาเด็กไทยอ้วน ไอคิวต่ำ สาเหตุนอกจากระบบการเรียนการสอนแล้ว ยังมาจากอาหารและการเลี้ยงดู โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลี้ยงด้วยนมผงมาตั้งแต่แรกเกิด ผลสำรวจระหว่างเดือนธันวาคม 2548-พฤษภาคม 2549 พบว่า ครอบครัวไทยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกมีแค่ร้อยละ 5.4 หรือประมาณ 43,000 คน จากจำนวนเด็กเกิดทั้งหมด 800,000 คน ตัวเลขนี้ต่ำที่สุดในประเทศเอเชียด้วยกัน และอยู่ในกลุ่มต่ำที่สุด ในโลกด้วย สาเหตุมาจากหลายประการด้วยกัน ทั้งภาวะเศรษฐกิจ                การเปลี่ยนแปลงทางสังคม แต่อันตรายที่สุดมาจากการโฆษณาชวนเชื่อของบริษัทนมผงบางบริษัทเกินจริง ทำให้แม่หลงเชื่อว่า นมผงหรือนมผสมทดแทนนมแม่ได้ผลร้ายที่ตามมาคือ เด็กที่ไม่ได้ดื่มนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด ภูมิต้านทานโรคจะไม่ดี ร่างกายไม่แข็งแรง เป็นโรคอ้วนได้ง่าย สมองไม่ดี เพราะนมผงนั้นสารอาหารมีไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อความ ต้องการของเด็ก อีกทั้งไม่เหมาะสมอีกด้วย  (ผลิตเมื่อ 20 มกราคม 2561)

[แม่และเด็ก]
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH