“ผ้าอนามัยแบบสอด”

  • 28 ตุลาคม 2564
tampons

 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับผ้าอนามัยแบบสอด ซึ่งในปัจจุบันกำหนดให้เป็นเครื่องสำอาง ตามกฎกระทรวง
ก่อนใช้ผ้าอนามัยแบบสอดสาวๆควรต้องระวังอ่านฉลากให้เข้าใจ รวมถึงวิธีใช้อย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยนะคะ
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH