เตือน กินหมูดิบเสี่ยงโรค “ไข้หูดับ”

  • 1 พฤศจิกายน 2562
  • 84 ครั้ง
โรคไข้หูดับ

เตือน กินหมูดิบเสี่ยงโรค “ไข้หูดับ”

อาการ : มีไข้ วิงเวียน ปวดศรีษะ อาเจียน  ประสาทหูอักเสบจนหูดับ ในรายที่อาการรุนแรง

สาเหตุ : เมื่อร่างกายมีแผลแล้วไปสัมผัสหมู กินเนื้อหรือเลือดหมูดิบที่มีเชื้อ “สเตร็พโตค๊อกคัส ซูอิส” ปนเปื้อนอยู่

การป้องกัน
1. หลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อดิบ หรือสุกๆดิบๆ หมูป่วยหรือตายจากโรค
2.ผู้ปรุงอาหาร ผู้เลี้ยง และผู้ชำแหละหมูที่มีบาดแผล ต้องปิดแผลและสวมถุงมือขณะสัมผัสหมู
หากสัมผัสต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ร่วมกับใส่ยาฆ่าเชื้อโรคที่แผล
3.เลือกซื้อหมูจากตลาดสด หรือโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน ไม่ซื้อเนื้อหมูที่มีกลิ่นคาว สีคล้ำ
4. ควรทำให้สุกด้วยอุณหภูมิตั้งแต่ 70 องศาเซลเซียสขึ้นไป เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 นาที

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH