ความเค็มเป็นเหตุ…ต้องระวัง

  • 7 มีนาคม 2566
reduce salty food
ใน 1 วัน เราควรได้รับโซเดียม เฉลี่ยไม่เกิน 2000 มิลลิกรัม หรือเทียบเท่า เกลือ 1 ช้อนชา หรือ น้ำปลา 4 – 5 ช้อนชา เพื่อลดตวามเสี่ยงความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคไต ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH