ทำอย่างนี้ “สูงดีสมส่วน”

  • 12 มิถุนายน 2563
ทำอย่างนี้ สูงดีสมส่วน

       นมเป็นอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพดี และมีปริมาณแคลเซียมสูง ใน 1 วัน เด็กๆ ควรดื่มนมจืด วันละ 2 กล่อง ร่วมกับการกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ออกกำลังกายอย่างน้อย 60 นาที ทุกวัน และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 9-11 ชั่วโมง

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH