healthy menu

  • 16 มกราคม 2565
เมนูชูสุขภาพ
              เมนูชูสุขภาพวันเสาร์นี้ นำเสนอน้ำพริกกุ้งสด สิ่งสำคัญในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19นี้ ต้องระวังทำกุ้งให้สุกโดยทั่วกัน หลีกเลี่ยงการกินดิบช่วงนี้นะคะ
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
 
 
 
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH