ลดหวาน มัน เค็ม เพื่อสุขภาพที่ดี

  • 31 มกราคม 2566
healthy food
คนไทยกินโซเดียมเกินค่ามาตรฐาน เสี่ยงเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs
👉แนะนำให้เมื่อสั่งซื้ออาหารออนไลน์ หากเป็นเครื่องดื่ม แนะนำให้สั่งหวานน้อย อาหาร ให้ ลดหวาน มันเค็ม และอย่าลืมออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH