ท่องเที่ยวปลอดภัย อาหารสดใหม่ สุกสะอาด

  • 10 กันยายน 2563
Food safe

      “ควรเลือกอาหารที่ผลิตหรือจำหน่ายที่สะอาด อาหารปรุงสุก ไม่วางจำหน่ายอาหารบนพื้น  อาหารที่มีการปกปิดและเก็บในที่อุณหภูมิเหมาะสม อาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทต้องอ่านฉลากทุกครั้ง”

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH