แนะ..ร้านกาแฟ พัฒนาสถานที่จำหน่ายให้ถูกสุขลักษณะ

  • 2 ตุลาคม 2562

“ร้านกาแฟแฟรนไชส์ ต้องมีคุณภาพ และการบริการที่ดี
ดังนั้น ถ้าสถานประกอบการจำหน่ายอาหารกลุ่มร้านกาแฟ ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
อาจจะปนเปื้อนเชื้อโรค สารเคมี หรือโลหะหนัก ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนได้”

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH