กินอาหารหลังออกเจ

  • 4 ตุลาคม 2562
  • 21 ครั้ง
อาหารหลังออกเจ

กินอาหารหลังออกเจ

                  ในช่วงกินเจติดต่อกันเป็นเวลา 9 วัน ส่งผลให้ร่างกายมีการปรับระบบการย่อยอาหารจากที่ย่อยเนื้อสัตว์มาเป็นผักแทน เมื่อร่างกายต้องกลับมากินอาหารตามปกติ ผู้บริโภคจึงต้องมีการปรับสภาพร่างกายด้วยการเริ่มต้น กินอาหารอ่อนและรสไม่จัด เน้นไข่ นม ผักและผลไม้ กินให้หลากหลายครบ 5 หมู่ ไม่หวาน มัน เค็ม เผ็ด เปรี้ยว เลือกกินเนื้อสัตว์ประเภทย่อยง่าย เนื้อปลา เนื้อไก่ เพื่อให้ร่างกายปรับตัว 2-3 วัน เนื่องจากเป็นระยะแรกร่างกายปรับระบบการย่อยอาหารจากพืชผักมาเป็นเนื้อสัตว์

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH