อันตราย ปักธูปบนอาหาร

  • 21 มกราคม 2563
  • 70 ครั้ง
อันตราย ปักธูปบนอาหาร

                 ประชาชนบางส่วนนิยมปักธูปลงในอาหารและผลไม้ขณะทำการเซ่นไหว้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงอันตรายต่อร่างกาย เนื่องจากสีที่ย้อมก้านธูปมักเป็นสีย้อมผ้า
ซึ่งจะมีสารเคมีหลายตัวเป็นส่วนประกอบหลัก เช่น สารตะกั่ว ปรอท สารหนู โครเมียม เป็นต้น อาจปนเปื้อนลงในอาหาร ความร้อนไม่สามารถทำลายได้ เมื่อรับประทานเข้าไปจะทำให้เกิดอาการทั้งชนิดเฉียบพลันเช่น สารปรอท อาจเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย และสะสมในร่างกายระยะยาว จึงขอให้ปักธูปในกระถางแยกต่างหากจากของไหว้

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH