กระโดด โลดเต้น เล่นสนุก…

  • 25 กันยายน 2562

“กิจกรรมทางกายที่เหมาะสมของเด็กตามช่วงอายุต่าง ๆ ”


วัยแรกเกิด – 1 ปี
– เน้นกิจกรรมบนพื้นเป็นหลัก เช่น การนอนคว่ำชันคอ การเอื้อมหยิบจับของเล่น การคลาน การนั่ง การยืน เดิน การเล่นกับผู้ปกครอง
– ควรมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งสถานที่ และอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเล่นและมีความปลอดภัย

วัย 1 – 3 ปี
– เน้นกิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน เช่น คลาน ยืน เดิน วิ่ง กระโดด กว้าง ปีนป่าย
– ควรปล่อยให้เด็กเล่นตามความชอบ เน้นความสนุกสนาน มีกิจกรรมการเล่นที่หลากหลายภายใต้ผู้ดูและสถานที่และอุปกรณ์เล่นที่ปลอดภัย
– ไม่เน้นการเล่นในรูปแบบที่มีกติกาหรือเน้นผลแพ้ชนะ
– ตัวอย่างกิจกรรมการเล่นที่ใช้อุปกรณ์ เช่น เล่นเครื่องเด็กเล่น เตะฟุตบอล ปั่นจักรยาน ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน เป็นต้น
– ตัวอย่างกิจกรรมการเล่นที่ไม่ใช้อุปกรณ์ เช่น เต้นประกอบเพลง เดินเล่น ช่วยพ่อแม่ยกของ ว่ายน้ำ กระโดดอยู่กับที่ เป็นต้น

วัย 3 – 5 ปี
– ควรให้เด็กได้รู้จักสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ หรือผู้คนรอบตัว โดยการพาไปทำกิจกรรมนอกบ้าน เช่น ตลาด วัด สวนสาธารณะ เป็นต้น
– ให้เด็กช่วยทำงานบ้าน
– กิจกรรมการเล่นที่ใช้อุปกรณ์ เช่น เตะเลี้ยงลูกฟุตบอลไปกลับ ห้อยโหน กระโดดเชือก ปั่นจักรยาน กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง เป็นต้น
– กิจกรรมการเล่นที่ไม่ใช้อุปกรณ์ เช่น ว่ายน้ำ กระโดดขาเดียว เดินขึ้นที่สูง ขึ้นลงบันได วิ่งเก็บของ เป็นต้น

[แม่และเด็ก]
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH