นมแม่ดีที่สุด

  • 17 ตุลาคม 2565
best breast milk

1-7 สิงหาคม 2565 สัปดาห์นมแม่โลก World Breastfeeding Week สร้างภูมิคุ้มกันโรคที่ดีที่สุด คือการให้ลูกได้กินนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิด

[แม่และเด็ก]
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH