มาตรการล้างตลาดสด

  • 15 ตุลาคม 2564

กรมอนามัย รณรงค์ให้ทุกตลาดล้างทำความสะอาด เป็นประจำทุกวัน เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆ

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
ติดตามสาระสุขภาพและความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกับกรมอนามัยได้ที่
Facebook : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
youtube : Anamai_News

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH