ใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal

  • 14 ตุลาคม 2563

เมื่อโควิดร้ายเข้ามาส่งผลถึงการใช้ชีวิตประจำวันของคนในสังคม เราจึงต้องเริ่มปรับพฤติกรรมเข้าสู่การใช้ชีวิตแบบ New Normal หรือชีวิตวิถีใหม่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองและคนที่เรารักให้ห่างไกลโรค

#กรมอนามัย #ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH