อาหารทะเล seafoods ช่วงหน้าร้อน

  • 27 กรกฎาคม 2562
  • 4 ครั้ง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะให้ประชาชนเลือกซื้ออาหารทะเลจากสถานที่จำหน่ายที่เชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจในช่วงหน้าร้อน เพื่อป้องกันการเน่าเสีย แต่หากมีการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น เชื้ออหิวาต์เทียม (Vibrio parahaemolyticus) ซึ่งมักพบมากในฤดูร้อน จะก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ โรคอุจจาระร่วง ผู้ประกอบการหลายรายมักจะใช้วิธีการผิดๆ เพื่อเก็บรักษาอาหารทะเลให้คงความสดและชะลอการเน่าเสีย

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH