ฟักทอง คุณค่าจากราก ผล จนถึงยอด

  • 15 พฤศจิกายน 2562

ฟักทอง มีประโยชน์และคุณค่าสารอาหารสูง

สามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลาย มีสรรพคุณทางยาอีด้วย

เรียกได้ว่ามีประโยชน์ในทุกส่วนจากราก ผล จนถึงยอดจริงๆ

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH