รมว. ประเทศไทย และ รมว. ประเทศกัมพูชา นำออกกำลังกาย Chicken Dance

  • 2 กันยายน 2562

นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุม 14th ASEAN Health Ministers Meeting โดยระหว่างช่วงการประชุม ASEAN Health Minister Plus Three Meeting ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กัมพูชา ให้เกียรตินำออกกำลังกาย Chicken Dance โดยใช้คลิปวิดีโอของกรมอนามัย เพื่อส่งเสริมนโยบาย PA Break และลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของอาเซียน รวมประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เป็นอย่างดี

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH