ไอโอดีน มาจากไหน?

  • 27 กรกฎาคม 2562
  • 99 ครั้ง

ไอโอดีน…มาจากไหน? ร่างกายควรได้รับไอโอดีนจำนวนเท่าไหร่ จึงจะเพียงพอ คิดไม่ออกกันเลยใช่ไหม หาข้อมูลเพิ่มเพิ่มเกี่ยวกับ ไอโอดีน ที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข “ไอโอดีนต้องการไม่เยอะมาก แต่ต้องการทุกวัน”

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH