ฮูลาฮูป VS สเตปบ๊อกซ์

  • 25 พฤษภาคม 2562

             การออกกำลังกาย (Exercise) นั้นมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความต้องการและเป้าหมายของบุคคลนั้น แต่สิ่งหนึ่งที่ควรคะนึงถึงเพื่อประโยชน์ของการออกกำลังกายคือหลักการ FITT ซึ่งประกอบด้วย ความสม่ำเสมอของการขออกกำลังกาย, ระดับความหนักที่เหมาะสม, ระยะเวลา, และชนิดของการออกกำลังกายตามเป้าหมายที่ต้องการ  

             ฮูลาฮูป (Hula Hoop) เป็นการออกกำลังกายด้วยการยืนตรงใช้ลำตัวเหวี่ยงห่วงฮูลาฮูป (Hula Hoop) ให้หมุนวนรอบๆตัวผู้ออกกำลังกายทำให้กล้ามเนื้อลำตัวมีการออกแรงเพื่อควบคุมห่วงตลอดเวลาการเล่น ทำให้รู้สึกสนุกสนานโดยเฉพาะเมื่อเล่นประกอบกับจังหวะดนตรี หากแต่กรณีที่มีการใช้ห่วงที่มีน้ำหนักมากไปอาจส่งผลให้มีการกระแทกของห่วงรอบๆบริเวณเอวจนเกิดการบอบช้ำได้

            สเตปบ๊อกซ์ (Step Box) เป็นการออกกำลังกายโดยวิธีจำลองการก้าวขึ้น-ลงบันได โดยใช้กล่องไม้ต่างระดับแทน ทำให้ร่างกายได้ใช้กล้ามเนื้อช่วงล่างในการพาร่างกายขึ้น-ลงสเตป และการใช้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเพื่อการทรงตัวตลอดเวลาการก้าวขึ้น-ลง เป็นการออกกำลังกายอีกรูปแบบหนึ่งที่สะดวกและใช้พื้นที่เพียงน้อยนิด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยควรเลือกระดับความสูงของกล่องตามความสามารถของผู้ออกกำลังกาย

            เมื่อเปรียบเทียบการออกกำลังกายของฮูลาฮูป (Hula Hoop)กับ สเตปบ๊อกซ์ (Step Box) แล้วจะพบว่าสิ่งที่ให้ความแตกต่างกันชัดเจนคืออัตราการเต้นของหัวใจที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในการออกกำลังกายแบบก้าวขึ้น-ลงสเตปบ๊อกซ์ (Step Box) ในขณะที่การออกกำลังกายของฮูลาฮูป (Hula Hoop) พบว่ามีระดับความเหนื่อยในระดับที่ต่ำซึ่งอาจเหมาะสมในการสร้างความสนุกสนานในกลุ่มเด็กๆ

            สรุปแล้วถ้าต้องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในพื้นที่จำกัดการออกกำลังกายแบบก้าวขึ้น-ลงสเตปบ๊อกซ์ (Step Box) เป็นรูปแบบหนึ่งที่แนะนำว่าสามารถสร้างสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้น สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วงล่างให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเพิ่มการเผาผลาญพลังงานได้ดีกว่าการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูป (Hula Hoop)

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย

31 ตุลาคม 2561

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH