เด็กวัยเรียนกินอย่างไร…ให้มีพัฒนาการที่ดี?

  • 19 กรกฎาคม 2562

 

เด็กวัยเรียนกินอย่างไร…ให้มีพัฒนาการที่ดี? เด็ก อายุ 6-12 ปี เป็นช่วงวัยที่ร่างกายกำลังเติบโต การเลือกกิน “อาหาร” จึงสำคัญมากสำหรับวัยนี้ เพราะจะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี แข็งแรง และเติบโตสมวัย

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH