เด็กวัยเรียนกินอย่างไร…ให้มีพัฒนาการที่ดี?

  • 19 กรกฎาคม 2562

 

เด็กวัยเรียนกินอย่างไร…ให้มีพัฒนาการที่ดี? เด็ก อายุ 6-12 ปี เป็นช่วงวัยที่ร่างกายกำลังเติบโต การเลือกกิน “อาหาร” จึงสำคัญมากสำหรับวัยนี้ เพราะจะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี แข็งแรง และเติบโตสมวัย

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH