ออกกำลังกายให้พอดี FITT ช่วยได้

  • 19 พฤศจิกายน 2562
  • 152 ครั้ง

สำหรับผู้ที่ชอบออกกำลังกายควรประเมินร่างกายตนเองและคอยสังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นระหว่างออกกำลังกายอยู่เสมอ

และควรออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ด้วยหลัก FITT เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH