ปัญหาและวิธีการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล : จัดการไขมันตัวร้าย

  • 28 สิงหาคม 2562
  • 68 ครั้ง

รางวัลชมเชย ผลงาน : จัดการไขมันตัวร้ายทำท่อระบายน้ำอุดตัน โดยทีม : AMA(อาม่า) จ.พิษณุโลก แนวคิดวิดีโอ : ปัญหาและวิธีการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลของ ไขมันในน้ำทิ้งจากบ้านเรือนและกิจการร้านอาหาร การประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH