ปัญหาและวิธีการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล : จัดการไขมันตัวร้าย

  • 28 สิงหาคม 2562

รางวัลชมเชย ผลงาน : จัดการไขมันตัวร้ายทำท่อระบายน้ำอุดตัน โดยทีม : AMA(อาม่า) จ.พิษณุโลก แนวคิดวิดีโอ : ปัญหาและวิธีการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลของ ไขมันในน้ำทิ้งจากบ้านเรือนและกิจการร้านอาหาร การประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH