โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อผู้สูงอายุวัยแข็งแรงและกระฉับกระเฉง E75

 • 21 พฤษภาคม 2562

โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อผู้สูงวัยแข็งแรงและกระฉับกระเฉง (E75) เป็นโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และบริหารสมองสำหรับผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุแข็งแรงและใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง และให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ซึ่งนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายผู้สูงอายุมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีที่    75 ปี

จุดเด่น

1. เป็นการการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อ โดยใช้น้ำหนักตัวเอง(Bodyweight Exercise)  ประกอบด้วย

 • กลุ่มกล้ามเนื้อส่วนบน ได้แก่ อก บ่า หลังส่วนบน หัวไหล่ และแขน
 • กลุ่มกล้ามเนื้อส่วนกลาง ได้แก่ หน้าท้อง ลำตัว และหลังส่วนล่าง
 • กลุ่มกล้ามเนื้อส่วนล่าง ได้แก่ สะโพก ต้นขา และน่อง

2. ประกอบด้วยท่าออกกำลังกาย 15 ท่า และเป็นออกกำลังกายแบบสถานี (Circuit Training ) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบหายใจและไหลเวียนเลือดควบคู่กันไปด้วย

3. นำเสนอในรูปแบบสื่อวีดีทัศน์โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อผู้สูงวัยแข็งแรงและกระฉับกระเฉง(E75) ประกอบด้วย 3 ส่วน

 • คำแนะนำการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ สำหรับผู้สูงอายุและการฝึกปฏิบัติท่าออกกำลังกายต่างๆ อย่างถูกต้อง
 • การออกกำลังกายเพื่อผู้สูงวัยแข็งแรงและกระฉับกระเฉง E75  จำนวน  2 เซท
  • กายบริหารร่างกายส่วนบน
   1. แกว่งแขนสูงกำมือ-แบมือ
   2. กางแขนยกมือขึ้นเหนือศีรษะ หลังมือแตะกัน
   3. กางศอก
   4. หุบศอก
   5. กำหมัดชูแขน

   กายบริหารร่างกายส่วนแกนกลางลำตัว

   1. เหวี่ยงแขนบิดลำตัว
   2. ยกเข่า-บิดตัว
   3. นอนหงาย ยกขา ยกแขน
  • กายบริหารร่างกายส่วนล่าง
   1. ย่ำเท้า ยกเข่าสูง
   2. ย่ำเท้า งอขา ยกส้นเท้า
   3. ย่อเข่า
   4. ท่านอนหงายชันเข่ายกสะโพกสูง
   5. ย่อเข่าก้าวด้านข้าง
   6. นั่งยกขา
   7. นั่งกางขา
 • เดินเร็ว
  • การออกกำลังกายเพิ่มเติม
  • ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

นายชัยรัชน์ จันทร์ตรี

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย

เมษายน 2561

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH