กินไข่ ให้สมวัย…ได้ประโยชน์

  • 10 ตุลาคม 2562

ไข่มีคุณค่าโภชนาการสูง ทุกเพศทุกวัยสามารถรับประทานได้ แต่ก็ต้องรับประทานให้พอดีในแต่ละกลุ่มวัย เพื่อประโยชน์และเหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH