กินทุเรียน ครั้งละ 4-6 เม็ดเทียบเท่ากับกินข้าวมันไก่ 2 จาน

  • 27 กรกฎาคม 2562
  • 7 ครั้ง

กินทุเรียนเพลินเกินห้ามใจ รู้ไหมกิน 4 – 6 เม็ดเท่ากินข้าวมันไก่ถึง 2 จาน หรือเทียบเท่ากับการกินอาหาร 2 มื้อเลยทีเดียว กินมากไปก็อาจจะทำให้มีผลต่อสุขภาพร่างกาย เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงตามมาได้นะคะ แต่ถ้าใครชอบกินมากจริงๆ แนะนำว่าไม่ควรกินทุเรียนเกินวันละ 2 เม็ดนะคะ และไม่กินถี่ทุกวัน พร้อมกับลดอาหารกลุ่มข้าวแป้ง ของหวานในมื้อที่กินทุเรียน เพื่อสุขภาพของเราเองนะคะ

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH