น้ำตาลทานเท่าไหร่?

  • 25 พฤษภาคม 2562

สุขภาพกายวัยทำงาน น้ำตาลทานเท่าไหร่ให้พอดี ปัจจุบัน พบว่า คนไทยมีการบริโภคน้ำตาลจากเครื่องดื่มรสหวานที่มากเกินไปเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็น น้ำอัดลม ชา กาแฟเย็น ชานม ชาเขียว เครื่องดื่มชูกำลังเป็นต้น จากผลการวิจัยพบว่า คนไทยบริโภคน้ำตาลเฉลี่ยวันละ 28 ช้อนชา หรือปริมาณครึ่งแก้วตวง (220 มล.) การบริโภคน้ำตาลในปริมาณสูง มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะน้ำตาลเกิน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคไตวาย ดังนั้น ในการเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร ควรดูปริมาณน้ำตาล ที่แสดงบนฉลากโภชนาการ  โดยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณ น้ำตาลต่ำกว่า ในคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค หรือในขนาดบรรจุภัณฑ์ที่เท่ากัน และควรเลือกบริโภค ผลิตภัณฑ์อาหารที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของผู้บริโภคเอง ทั้งนี้ ปริมาณน้ำตาลทั้งหมดที่แนะนำบริโภคไม่ ควรเกินวันละ 6 ช้อนชา ผู้บริโภคสามารถทราบข้อมูลปริมาณน้าตาลในผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม ได้จากการอ่านฉลาก โภชนาการซึ่งเป็นการแสดงค่าต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

วิธีการดูปริมาณน้ำตาลเบื้องต้น จากเครื่องดื่มที่มีบรรจุภัณฑ์และฉลากโภชนาการข้างขวดหรือกล่อง น้ำตาลทราย 1 ช้อนชา เท่ากับ 4 กรัม ดังนั้น ปริมาณสูงสุดของน้ำตาลทรายที่สามารถเติมได้เพิ่มในอาหาร ไม่ควรเกิน 6 ช้อนชา (24 กรัม) ต่อวัน คำนวณง่ายๆคือ นำปริมาณน้ำตาลหน่วยเป็นกรัมหารด้วย 4 จะเท่ากับปริมาณน้ำตาลเป็นหน่วยช้อนชา ขอให้ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสุขภาพของตนเองด้วยการอ่านฉลากโภชนาการ ผู้ที่เป็นหรือมีภาวะเสี่ยงต่อโรคอ้วนและเบาหวาน ขอให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบในปริมาณต่ำ เลือกน้ำเปล่าแทนน้ำหวาน เพื่อสุขภาพที่ดี ชีวีตยืนยาว

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย

12 กันยายน 2561

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH