D.I.Y 2 เมนูอาหารเช้า เสริมพัฒนาการเด็กวัยเรียน

  • 19 กรกฎาคม 2562

ง่าย อร่อยและมีประโยชน์มาก D.I.Y 2 เมนูอาหารเช้า⛅ เสริมพัฒนาการเด็กวัยเรียน มื้อเช้า 🥪มื้อสำคัญสำหรับเด็กวัยเรียน เด็กควรได้รับโภชนาการที่ครบถ้วนในอาหารมื้อเช้า เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้และเสริมพัฒนาการทางร่างกายและสมอง🔆🧠 ทำให้ลูกๆกินนะ

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH