การประเมินไทยเซฟไทย (Thai Save Thai)

  • 8 พฤศจิกายน 2564

กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมอนามัย ดำเนินการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพสร้าง “ฐานวิถีชีวิตใหม่” ให้ประชาชนกลุ่มวัยทำงาน มีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19 ” ครอบครัวปลอดภัย ทั่วไทยปลอดโควิด โดย การประเมินไทยเซฟไทย (Thai Save Thai)”

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
ติดตามสาระสุขภาพและความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกับกรมอนามัยได้ที่
Facebook : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
youtube : Anamai_News

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH