ชานมไข่มุก กินบ่อยๆ อร่อยได้โรค

  • 29 สิงหาคม 2562

การดื่มชานมไข่มุกเป็นประจำทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และสามารถนำไปสู่การเป็นโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจและหลอดเลือดได้

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH